dcsimg

Vindkraft - tillverkning och service i Triple Steelix-regionen

Projektet har arbetat med att skapa förutsättningar för att fler företag i Triple Steelix-regionen, Bergslagens stålkluster, blir komponenttillverkare för vindkraftindustrin och för att fler serviceföretag etableras i regionen.

Projektet har jobbat för att bygga upp ett leverantörsnätverk för att göra det möjligt för företagen att agera gemensamt. Projektet har också verkat för att utbildningsmöjligheter inom energi- och underhåll erbjuds i regionen. Projektet har drivits av Jernkontoret.

Projektledare

Projektperiod

2009-12-01 till 2012-09-30