dcsimg

Vindkraft fokus Gästrikland och Falun

Syftet är att genom planerade aktiviteter och insatser stimulera företag att rikta in sig på vindkraftsbranschen och därmed bidra till regionens tillväxt. Målet är att regionens verkstads- och tjänsteföretag skall utvecklas för att bli mer konkurrenskraftiga som leverantörer av produkter och tjänster till vindindustrin.

Projektledare

Projektperiod

2015-07-01 till 2016-06-30