dcsimg

Vindkraft Öst etapp II

Nätverket Vindkraft Öst får stöd under ytterligare en period för att utveckla och bygga upp samverkan kring vindbruket i Mälardalen. Projektet startade 2012 av Energikontoret i Mälardalen och Energikontoret vid Regionförbundet Örebro för att skapa en kompetensbas för vindbruk i Mälardalen. Nätverket är aktivt i totalt fyra län: Södermanland, Uppland, Västmanland och Örebro.

En tidigare analys som genomförts i projektet visar att det relativt sett outvecklade vindbruket i Mälardalen delvis kan förklaras av att det är ett tättbefolkat område med många motstående intressen. Regionen rymmer en tredjedel av Sveriges befolkning, många storstäder och flera olika regionförbund, kommunförbund och andra regionala organisationer. En slutsats som dras i projektets första etapp är därför att en långsiktig utveckling av vindbruket i Mälardalen kräver en bred aktörssamverkan.

Den nu aktuella etappen har som mål att utifrån regionala behov och förutsättningar stödja och leda en process som samlar olika parter regionalt. På så sätt ska projektet verka för att kunskap, tillväxt och entreprenörskap inom vindbruket ökar. Projektet drivs av Energikontoret i Mälardalen.

Senast ändrad: 2014-06-24

Projektledare

Projektperiod

2014-05-14 till 2015-06-30