dcsimg

Vindkraft Öst Etapp III

Syftet är att facilitera en fortsatt utveckling av nätverket vindkraft öst. Det är ett nätverk som arbetar för ett hållbart vindbruk i Mälardalen. Inom projektet genomförs en regionanalys som ligger till grund för att nätverket öst ska kunna introduceras och etableras i Östra Götaland. Den tredje etappen innefattar kunskapssammanställning från relevanta aktörer för att använda som inspiration lokalt, regionalt och nationellt. Projektet skall understödja projektet ENKLAV nationellt.

Projektledare

Projektperiod

2015-07-01 till 2016-06-30