dcsimg

Vindkraft - Lokal nytta och näringslivsutveckling

Piteås Vindkraftcentrum skapar förutsättningar för lokala och regional näringslivsutveckling inom vindkraft. Inom projektet intensifieras, konkretiseras och utvecklas detta arbete. Syftet är att via seminarier, kontaktförmedling, företagsbesök, informationsspridning etc. stimulera till ökat företagande lokalt – främst vad gäller drift- och underhåll. Projektet omfattar också att lyfta den lokala nyttan främst i form av utveckling av landsbygden.

Projektledare

Projektperiod

2015-08-01 till 2016-03-31