dcsimg

Vindkluster Gotland - nytt näringslivsprojekt i den svenska vindkraftens vagga

Löften om en ny elkabel till fastlandet och gott om goda vindlägen gör Gotland till ett hett område för ny vindkraft. Men för att utveckla vindbruket på ön krävs att både offentliga aktörer och det privata näringslivet lyckas lösa några avgörande frågor de närmaste åren. Bland annat behöver en tänkbar finansieringsform av insatser kring försvarsmaktens anläggningar för att frigöra nya ytor för vindkraft komma på plats.

I det här projektet kommer föreningen Vindelproducenternas förening att driva på för att få alla aktörer att samlas kring denna fråga, liksom ett antal andra utpekade områden, för att hitta gemensamma lösningar. Det handlar bland annat om att titta på praktiska lösningar vad gäller kommande nätutbyggnad till Gotland och att dokumentera och ta fram modeller för lokalt ägande.

Enligt Vindelproducenternas förening är Gotland den svenska vindkraftens vagga. De första verken byggdes redan på åttiotalet, och därefter har branschens alla generationssteg satt avtryck på ön. Gotland är fortfarande det län som har flest vindkraftverk. Enligt föreningen jobbar i dag ett hundratal personer i vindkraftsbranschen på ön – och de sysslar med allt från projektering, exploatering och förvaltning. Genom Uppsala universitet finns dessutom flera forskningsprojekt med bas på Campus Gotland.

Gotland har i dag cirka 170 vindkraftverk med en effekt på cirka 170 MW. Under kommande år är ytterligare tio verk under byggnation, men därefter är den nuvarande överföringskapaciteten mellan ön och fastlandet fullt utnyttjad.

Projektet drivs av Vindelproducenternas förening på Gotland.

Senast ändrad: 2014-06-25

Projektledare

Projektperiod

2014-06-01 till 2015-05-31