dcsimg

Vindfyr Norrland

Projektet Vindfyr startade 2011 med ambitionen att lyfta kunnandet kring vindkraftsfrågor i Norrland.

I norra Sverige är utbyggnadstakten av vindkraften hög, och antalet planerade verk närmar sig 6 000. Det finns också många frågor kring utbyggnaden av vindkraften i norra Sverige som är gemensamma för hela regionen. Ett kallt klimat, rennäringens stora ytbehov, elnätsfrågor liksom viljan i många norrlandskommuner att se vindkraften som en möjlighet till utveckling.

Tanken med Vindfyr har varit att öka samverkan kring vindkraftsutbyggnaden och den främsta målgruppen har varit tjänstemän och politiker i Norrland inom kommuner, regionförbund, länsstyrelse och landsting.

Bakom projektet står Piteå kommun, vindkraftcentrum i Söderhamn samt flera andra projekt i Norrland inom Nätverket för vindbruk.

Projektledare

Projektperiod

2011-01-01 till 2012-12-30