dcsimg

Lättare bedöma radarstörningar med ny programvara

Med hjälp av en ny programvara ska det bli lättare att bedöma om en kompletteringsradar gör det möjligt att bygga vindkraft i närheten av en väderradaranläggning. Med stöd från Energimyndigheten ska SMHI utveckla ett program för att räkna ut kvalitén på den data en kompletterande väderradar kan leverera. Tidigare projekt inom Nätverket för vindbruk har visat att många konflikter mellan vindbruk och väderradaranläggningar går att undvika om en kompletterande radar uppförs. En undersökning från Gotland visar att närmare 95 procent av alla konflikter mellan väderradar och ny vindkraft skulle gå att lösa med en kompletterande radar.

Detta projekt är en fortsättning på det arbetet som har bedrivits av bland annat länsstyrelsen på Gotland i samarbete med Swerad, Försvarsmakten och SMHI.

Den nya programvaran ska också kunna användas av Försvarsmakten i remissarbetet med ansökningar om att få bygga nya vindkraftverk. Verktyget ska kunna användas vid vindkraftsansökningar över hela Sverige.

 

 

Projektledare

Projektperiod

2013-10-01 till 2015-01-31