dcsimg

Utveckling av utbildning inom vindkraftteknik

I samverkan med övriga noder och andra aktörer arbetar vi för att utveckla gymnasiekurser, KY- och Yrkeshögskoleutbildningar med inriktning mot vindkraftteknik för drift- och underhållsservice.

En förstudie om yrkesutbildning inom vindkraftteknik genomfördes under 2009. Den visade tydligt att en yrkesutbildning kan ske inom skilda skolformer samt att samverkan med tillverkare, lokala och regionala entreprenörer och projektörer samt högskolor är en förutsättning för utbildningens kvalitet.

Projektledare

Projektperiod

2009-01-01 till 2009-06-01