dcsimg

Utveckling av högskolekurser

Målet för detta projekt var att utveckla ett 1-årigt magisterprogram (60 hp) inom vindkraft som bygger på och kräver en akademisk grundexamen.

I programmet kommer ingå ett flertal tvärveten-skapliga kurser om energi, miljö och vindkraft, teknik, planering, projektledning m.m. i olika nivåer.

Vi har samarbetat med många andra lärosäten och industrin för att ta vara på den expertis som finns inom vindkraftområdet både nationellt och internationellt. Programmet Wind Power Project Management startade på campus vid Högskolan på Gotland höstterminen 2010.

Projektledare

Projektperiod

2010-01-01 till 2010-06-01