dcsimg

Till havs! Havsbaserad vindkraft möjligheter i Blekinge

Den planerade utbyggnaden av havsbaserad vindkraft i Hanöbukten innebär nya affärsmöjligheter för regionala företag och möjligheter till utveckling och tillväxt i regionen. För de regionala företagen är detta en ny bransch, de saknar kunskap om värdekedjan för havsbaserad vindkraft och var i den det finns behov av produkter och tjänster som de erbjuder eller kan erbjuda. Företag behöver information och kunskap om värdekedjan och stöd för att identifiera var i den deras erbjudande är relevant. De har också behov av stöd för att knyta kontakter med inköpsansvariga så att de kan kvalificera sig som leverantörer och framgångsrikt konkurrera i kommande upphandlingar. Projektet syftar till att att öka andelen lokala och regionala inköp av tjänster och produkter inför en kommande stor utbyggnad och drift av havsbaserad vindkraft.

Skribent: Noden för näringslivs- & affärsutveckling
Senast ändrad: 2015-11-13

Projektledare

Projektperiod

2015-08-01 till 2016-08-31