dcsimg

Synbarhetsanalys

Vindkraftverk påverkar det visuella intrycket av landskapet. I en landskapsanalys, som är framtagen av kommunerna runt Siljan, begränsas utbyggnaden av vindkraft bland annat med motiveringen att vindkraftverken kommer att synas för mycket.

I syfte att underlätta bedömningen av det visuella intrycket av vindkraftverk har en synbarhetsanalys genomförts av en vy över Siljan, från Tällberg mot höjdringen på andra sidan Siljan. Analysen har gjorts genom att vyn har fotograferats var tionde minut under ett års tid med vissa avbrott. I fotografierna är fyra vindkraftverk möjliga att se och tre av dem har använts i bedömningen av synbarheten.

Enligt denna metod är vindkraftverken möjliga att se i cirka 48 procent av de analyserade bilderna under dagtid. I omkring 66 procent av bilderna tagna under natten är någon av de fyra vindkraftverkens röda lampor möjliga att se.

En slutsats av analysen är att metoden att bedöma synbarhet i digitala fotografier och översätta den till motsvarande värde för ett normalt öga endast kan ge en övre gräns för synbarhet.

Projektledare

Projektperiod

2011-07-15 till 2012-12-31