dcsimg

Sprida erfarenheter från projektet om arbetsmiljö och säkerhet

Strömsunds Kommun har genom Nätverket för Vindbruk arbetat med frågor om arbetsmiljö och säkerhet kopplat till vindkraft i flera projekt sedan år 2011. I det senaste projektet "Sprida erfarenheter från projektet Arbetsmiljö och säkerhet" har Strömsund dokumenterat resultaten av detta arbete och  redovisat det i sammanställningen ”Vindkraft och Arbetsmiljö” som slutfördes i november 2013.

I arbetet har branschföretag, myndigheter, vindkraftsutbildningar och organisationer deltagit. De har på olika sätt varit med och hjälp till i arbetet med att försöka sammanställa gemensamma riktlinjer för hur en bra arbetsmiljö ute på en vindkraftsetablering ska se ut.

Materialet behandlar också ämnen såsom lagar och regler, det personliga ansvaret, utbildningskrav, MTO, förebyggande åtgärder gällande ohälsa såsom LOTO, 5S och ENIA systemet hur det är att arbeta i kallt klimat samt tips från branschföretag och information från myndigheter.

Förhoppningen är att vindkraftutbildningar, företag i branschen samt andra berörda kan se arbetet som en plattform att utgå ifrån gällande sitt systematiska arbetsmiljöarbete.

Då detta är ett levande dokument som skall följa utvecklingen i branschen, kommer arbetet att uppdateras vid behov. Dessa uppdateringar kommer att finnas att för nedladdning här. Synpunkter på arbetet mottages tacksamt.

Filmen ”Från idé till färdig vindkraftpark” finns att ladda ned på Nätverkets hemsida, men kan också beställs av Karin Liinasaari eller Jenny Ahtola via kontaktuppgifterna nedan:

 

E-mail: karin.liinasaari@zonline.se eller telefon 0670-169 60.

E-mail: jenny.ahtola@stromsund.se eller telefon 0670-162 25.

Projektledare

Projektperiod

2012-08-20 till 2013-11-30