dcsimg

Seminarier om andelsägd vindkraft

Ett projekt som har haft som syfte att sprida information om vindkraftskooperativ.

Det har skett genom träffar runt om i Sverige där föreläsare har presenterat olika aspekter av vindkraft, som exempelvis klimatfördelar, den ekonomiska kalkylen för nybyggd vindkraft och de olika formerna för den som vill starta en egen andelsförening.

Målgruppen har varit lokala föreningar och organisationer samt privatpersoner. Lokala aktörer har tagit initiativ till träffarna och därefter har seminariet anordnats.

Projektet har drivits av Svensk Vindkraftsförening.

Projektledare

Projektperiod

2010-12-20 till 2011-12-10