dcsimg

Sektion småskalig vindkraft

Energimyndigheten har beslutat att stötta projektet Sektion småskalig vindkraft inom Nätverket för vindbruk under ytterligare ett år.  Arbetet drivs av Svensk Vindkraftförening och sektionen utgör i dag en självständig del av föreningen. Sektionen för småskalig vindkraft bildades våren 2012 och ett år senare hölls den första ordinarie föreningsstämman. Under nuvarande etapp av projektet ska arbetet fortsätta utifrån den planering som sektionens styrelse tar fram.

Inom ramen för projektet kommer även en ny marknadsöversikt över småskalig vindkraft att utarbetas. Den förra marknadsöversikten togs fram 2011. Den visade att det då fanns nio svenska företag som utvecklade och konstruerade egna småskaliga vindkraftverk. Ungefär lika många företag var verksamma som återförsäljare av små vindkraftverk.

Skribent: Energimyndigheten
Senast ändrad: 2013-09-24

Projektledare

Projektperiod

2013-09-23 till 2014-07-01