dcsimg

Regionalt kunskaps- och kompetenscentrum för vindkraft

Skånes vindkraftsakademi är ett regionalt forum för vindkraftsfrågor i Skåne. Det bildades 2010 under projektet ”Regionalt kunskaps- och kompetenscentrum för vindkraft” inom Nätverket för vindbruk och ligger i dag i Malmö.

Ursprungligen var tanken att projektet även skulle leda till en demonstrationspark för småskaliga vindkraftverk, men i samband med att en av stadens vindturbiner havererade under projektets inledande fas har denna del av projektet skjutits framåt i tiden. Förberedelserna på en demopark fortsätter med målet att erbjuda besökare att på plats studera vindkraften och dess förutsättningar.

Skånes vindkraftsakademi är i dag ett regionalt forum som samlar vindkraftsintressenter i Skåne. I föreningen finns medlemmar från både kommun, universitet och näringslivet. 

Projektledare

Projektperiod

2009-06-01 till 2011-12-31