dcsimg

Potentialen för lokala energilager i distributionsnäten

Syftet är att bedöma potentialen med småskaliga distribuerade lager i ett distributionsnät, med det bakomliggande syftet att möjliggöra för större integration av förnybar elproduktion. Potentialen för att styra de lokala energilagren ska jämföras med värdet för effektreserven och vilken sorts incitament som skulle kunna utformas för att styra last som motsvarar värdet för effektreserven.

Projektledare

Projektperiod

2015-05-04 till 2016-03-17