dcsimg

Nätverk för småskalig förnybar elproduktion i sydöstra Sverige

Energikontor Sydost bildar nytt regionalt nätverk för vindkraftspionjärer. Nätverket ska samla människor som redan tagit steget och vågat satsa på att äga en egen anläggning för småskalig förnybar elproduktion i sydöstra Sverige. Deras kunskap och erfarenheter ska sedan kunna spridas vidare till andra, bland annat genom en egen webbplats och "öppna hus".

Många privatpersoner är intresserade av att producera sin egen el från förnybara energikällor. De produkter som finns på marknaden är av varierande kvalitet och konsumentinformationen är ofta bristfällig. Vidare saknar ofta den potentiella köparen tillräcklig kunskap för att avgöra vilken förnybar energikälla och vilka produkter som bäst passar de lokala förhållandena. Risken att välja fel gör många intresserade tveksamma till att investera i en egen anläggning.

Ägare av småskaliga vindkraftverk får ofta svara på frågor från grannar och förbipasserande. Den information de på så sätt sprider inspirerar andra att också våga satsa på egenproduktion. Ett nätverk för småskalig elproduktion skulle kunna bli ett stöd för medlemmarna och bidra till att fler nås av deras information och på så sätt inspireras att investera i småskaliga vindkraftverk, kanske i kombination med annan förnybar elproduktion för eget bruk.

Energikontor Sydost AB har tidigare drivit andra projekt inom Nätverket för vindbruk på samma tema.

Projektet leds av Energikontor Sydost.

Projektledare

Projektperiod

2012-08-01 till 2013-08-31