dcsimg

Nationellt branschråd för vindkraft

I projektet konstateras att det behövs ett nationellt branschråd inom vindkraft, och att det finns ett intresse för detta hos branschens aktörer att delta i ett sådant forum.

Frågor som har diskuterats vid de sammankomster som rådet haft inom detta projekt tyder på ett behov av strategiskt arbete föra tt branschen ska fortsätta att växa utan att synen på säkerhet och bra arbetsmiljö äventyras.

Resultatet av projektet är bland annat att Arbetsförmedlingen fått en ökad inblick i en växande bransch, som lett till en effektivisering i matchningen då man uppdaterat sitt yrkesklassificeringssystem. Projektet har också lett till en upphandling av utbildning för att kvalitetsäkra arbete när det gäller montörer. Frågan som kvarstår efter projektets slut är: Vem vill driva branschrådet vidare?

Projektledare

Projektperiod

2010-12-01 till 2012-06-30