dcsimg

Nationella vindkraftkonferensen

Regionförbundet i Kalmar län tilldelades bidrag för Nationella vindkraftkonferensen 2009.

Syftet med bidraget var att ge vindkrafthandläggare vid länsstyrelser och kommuner reducerad deltagaravgift till konferensen. Den Nationella Vindkraftkonferensen anordnades för sjätte året i följd 7-8 maj 2009.

Konferensens syfte var att genom informationsutbyte främja en utveckling inom vindkraftsområdet för svenskt näringsliv, samt genom nätverksbyggande underlätta för kloka beslut om tillstånd för etablering av vindkraft.

Projektledare

Projektperiod

2009-01-01 till 2009-08-30