dcsimg

Nationella Vindkraftskonferensen 2010

Syftet med den Nationella Vindkraftskonferensen som hålls i Kalmar den 27-28 april, är att föra ut kunskap om vindkraft till grupper som kan bidra till en utbyggnad av vindkraften och vindkraftindustrin.

Förutom att sprida information är den Nationella vindkraftskonferensen 2010 ett forum för erfarenhetsutbyte för politiker, tjänstemän, forskare samt verksamma inom näringslivet.

Projektledare

Projektperiod

2010-01-01 till 2010-08-31