dcsimg

Nätbaserad utbildning om vindkraft

Utvecklingen inom vindkraftsbranschen är snabb, och antalet vindkraftsärenden hos landets kommuner och länsstyrelser har ökat kraftigt under senare år.

En ny webbaserad utbildning riktad mot handläggare på kommun och länsstyrelse ska göra det lättare att sätta sig in i vindkraftsfrågorna.

Med stöd från Nätverket för vindbruk kommer Högskolan på Gotland det närmaste året att arbeta fram och producera den nätbaserade utbildningen. Tanken med utbildningsmaterialet är att underlätta både för tillståndsmyndigheter och för enskilda som vill öka sin kompetens i vindkraftsfrågor.

Målet är att det också kan bidra till att bedömningarna i dessa ärenden blir mer homogena över landet.

Projektet drivs av Högskolan på Gotland. 

Senast ändrad: 2013-01-23

Projektledare

Projektperiod

2012-11-01 till 2014-09-30