dcsimg

Goda exempel lyfts fram i nytt projekt

På många håll runt om i landet där vindkraften byggs ut finns förhoppningar om att detta också ska bidra till lokal utveckling. I detta projekt ska Mitthögskolan Campus Östersund arbeta fram en policy för lokal nytta. Policyn är tänkt att bli en vägledning för kommuner och andra aktörer som vill arbeta med frågan.

Inom projektet ska både lokala företrädare och bransch få tillfälle att utveckla arbetet med frågeställningar kring lokal nytta. Arbetet ska också bidra till att sprida och utnyttja resultat från internationell och svensk forskning på området, liksom redovisa goda och mindre lyckade exempel från konkreta vindkraftsprojekt.

En utgångspunkt är den tidigare policyskriften ”Policy om vindkraftens lokala nytta från kommunerna i Jämtland” från 2010.

Projektledare

Projektperiod

2013-07-01 till 2014-06-30