dcsimg

KAN 2.0 ökar kunskapen om nya nättekniker

Utbyggnaden av förnybar el driver också utvecklingen av smarta nät. Tidigare utredningar har visat att det finns ett informationsbehov hos nätsägare om smarta nättekniker. Projektets syfte är att skapa ett forum för nätägare och vindkraftsaktörer där information om smarta nättekniker som möjliggör mer förnybar elproduktion kan lyftas fram, och är en direkt fortsättning på det tidigare projektet "KAN – Kunskapshöjande Aktiviteter kring nya Nättekniker". I det projektet arrangerades flera seminarier om smart elnätsteknik, och en faktafilm om elnät och smarta nättekniker producerades. Power Circles tidigare projekt inom Nätverket för vindbruk visade att det finns goda möjligheter att ansluta mer förnybar elproduktion till elnäten i södra Sverige. Enligt en kartläggning där kan det vara möjligt att ansluta närmare 900 megawatt förnybar elproduktion till de lokala elnäten i södra Sverige utan dyra förstärkningar.

Även det senaste projektet drivs av Power Circle som är en intresseorganisation med syfte att stärka, stödja och främja svensk el och elkraftteknik.

Senast ändrad: 2016-09-15

Projektledare

Projektperiod

2016-03-21 till 2017-12-30