dcsimg

Informationsspridning andelsägd vindkraft

Lokalt ägande bidrar till ökad förankring och acceptans av vindkraft.

Ett viktigt stöd för utvecklingen av lokalt andelsägd vindkraft är att det finns tillgång till samlad information och kunskapsutbyte. Det har byggts upp under tidigare etapper. Hösten 2012 lanserades portalen för andelsägd vindkraft på nätet som ett resultat av detta projekt.

Portalen gör det lättare för konsumenter att hitta information om vindkraftskooperativ och om andelsägd vindkraft. Här finns uppgifter om många av landets vindkraftkooperativ, och fakta som gör det möjligt för den som är intresserad av att investera i förnybar vindkraft att jämföra olika ägarmodeller och avtalsformer. Arbetet med portalen har bedrivits sedan 2011 av Svensk vindkraftförening med stöd från Nätverket för vindbruk.

I den pågående etappen ska förvaltningen av en webbplats för information om lokalt andelsägd vindkraft säkerställas och lokala ambassadörer utbildas på området.

Projektet drivs av Svensk Vindkraftförening.

Projektledare

Projektperiod

2012-08-28 till 2014-07-01