dcsimg

Forum för utbildning och forskningskommunikation

I detta projekt kommer noden för utbildnings- och kompetensfrågor vid Campus Gotland att bygga vidare på samarbetet mellan universitetet och landets yrkeshögskolor inom YH-forum. Forumet har varit ett sätt för berörda parter att träffas och diskutera gemensamma frågor och hålla sig uppdaterade om utvecklingen även internationellt. Förutom det redan etablerade samarbetet mellan landets yrkeshögskolor ska i det nya projektet även en arena för utbildare inom vindkraft på högskolor och universitet i Sverige skapas. Målet är både att förmedla forskning om vindkraft och att skapa arenor för samtal och samarbeten inom utbildnings- och kompetensfrågor.

Förutom noduppdraget har Campus Gotland, tidigare Högskolan på Gotland, drivit ett flertal utbildnings- och forskningskommunikationsprojekt inom Nätverket för vindbruk, bland annat har flera seminarier anordnats riktade till allmänheten. Ett tema för dessa seminarier har varit ”Leva och bo nära vindkraft”, ytterligare ett var ”Varför vindkraft?”.

Som en del i det nu aktuella projektet kommer Campus Gotland att färdigställa ett koncept på seminarier med samma teman som sedan kommer att erbjudas via nätverkets hemsida till intresserade som vill anordna seminarier om vindkraft lokalt och/eller regionalt.

 

 

Projektledare

Projektperiod

2013-10-01 till 2014-12-31