dcsimg

Förstudie om säkerhetsbedömningar i samband med främjande av vindbruk

​Den kraftiga utbyggnaden av vindkraft i landet gör det viktigt att uppmärksamma säkerhetsfrågorna kring vindkraftsparker. I dag saknas i många stycken en dialog om säkerhetsbedömningar mellan olika aktörer, trots att det efterlyses av såväl bransch, tillståndsmyndigheter som kommunföreträdare.

Viktiga delar i en sådan dialog om säkerhet är ett öppet utbyte av erfarenheter från brukandet, dvs orsak och verkan samband samt att hitta en organisatorisk lösning för att vid behov snabbt kunna uppgradera standard.

Den kanske viktigaste slutsatsen i denna studie är att arbetet med att utveckla säkerhetsbedömningar bör handla om säkerhetskultur och inte teknisk säkerhet. Det är dålig säkerhetskultur och inte dålig teknik som skapar problem.  Förbättringar sker snabbast genom en effektiv dialog mellan vindkraftteknikerna och konstruktörerna vid ritbordet. Beställarna måste vara beredda att betala för en excellent säkerhetskultur och därmed hög säkerhet. 

Förstudien har genomförts av Södra Norrlands vindkraftscentrum i Söderhamn, som i tidigare projekt inom Nätverket för vindbruk har hanterat frågor som rör räddning och säkerhet kopplat till vindkraft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Projektledare

Projektperiod

2012-08-28 till 2013-03-13