dcsimg

Fördjupad studie väderradar Gotland

Genom att bygga en kompletterande väderradar kan många intressekonflikter kring vindkraftsutbyggnaden på Gotland lösas.

Det visar utredningen ”Fördjupad studie väderradar Gotland” som länsstyrelsen och Region Gotland genomfört med stöd från Nätverket för vindbruk.

Resultaten i rapporten pekar på att närmare 95 procent av alla konflikter kring väderradar och ny vindkraft som finns på ön skulle gå att lösa med en kompletteringsradar. Bästa placeringen för den nya väderradarn är på Fårö enligt utredningen som genomförts tillsammans med Swerad, Försvarsmakten och SMHI.

Gotland har stora möjliga utbyggnadsområden för vindkraft. Men i dag står en mycket stor andel av dessa områden i konflikt med totalförsvarets intressen. I en tidigare etapp av detta projekt har försvarsmakten, länsstyrelsen och Gotlands kommun gemensamt pekat på några tänkbara åtgärder som skulle göra vindkraftutbyggnaden. Den senaste etappen har slutfört den analysen och bland annat visat på effekterna av att en kompletteringsradar. Vindförhållandena är mycket goda på hela Gotland. Energimyndighetens ursprungliga kriterier vid utpekandet av riksintressen för vindbruk innebar t.ex. att praktiskt taget hela Gotlands län och kommun omfattades, både på land och till havs. Gotland har också varit ett pionjärområde för vindkraft i Sverige och det finns i dag omkring 150 vindkraftverk uppförda. Men i dag står närmare tre fjärdedelar av vindbrukets potentiella utbyggnadsområden i översiktsplanen i konflikt med försvarsintressen. Den befintliga väderradarn utgör det helt dominerande hindret.

Projektet drivs av länsstyrelsen på Gotland.

Projektledare

Projektperiod

2012-08-01 till 2013-02-15