dcsimg

Enklav – Energi och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft

Kommunernas energi- och klimatrådgivare är en viktig kontaktyta för vindkraftsfrågor både vad gäller allmänhet, den egna kommunen och branschföreträdare. De får många frågor och tar ofta emot synpunkter om vindkraft, både vid seminarier, rådgivningsbesök, på mässor och via telefon och mejl. Därför är de också en viktig målgrupp för nätverket.

I det här projektet ska ett skräddarsytt informationsmaterial för landets energi- och klimatrådgivare tar fram. Projektet utgår från energi- och klimatrådgivarna i Skåne, där vindkraft funnits länge. Men materialet ska kunna användas av klimat- och energirådgivare över hela landet. Målet är att projektet ska resultera i en sammanfattande handbok för Energi- och klimatrådgivare samt en halvdagsutbildning riktad mot handläggare i Skåne. Därefter ska fyra öppna träffar för allmänheten genomföras med hjälp av rådgivarna.

Projektet drivs av Kommunförbundet i Skåne via Skånes Vindkraftsakademi.

Här hittar du Energi- och klimatrådgivarnas broschyr om vindkraft.

Här hittar du en sammanfattning av slutrapporten för projektet.

Projektledare

Projektperiod

2014-05-01 till 2015-03-01