dcsimg

ENKLAV nationellt

Ett regionalt projekt i Skåne, ENKLAV, som genomfördes 2014-2015 skall nu utföras på nationell nivå. Projektet genomförs för att öka kunskap om vindkraft hos kommunala energi- och klimatrådgivare, allmänhet, näringsliv och branschfolk. Målet är att bidra till ett rationellt och kunskapsbaserat samtal om vindkraft.

Projektledare

Projektperiod

2015-05-04 till 2016-03-31