dcsimg

Blekinge gör sig beredd på kommande utbyggnad

Med hög ungdomsarbetslöshet och trög ekonomisk utveckling är det viktigt för Blekinge att länet drar nytta av de möjligheter som en storskalig vindkraftsutbyggnad till havs kan skapa i regionen. I ännu en etapp av projektet "Havsbaserad vindkrafts möjligheter i Blekinge" ska Sölvesborgs kommun tillsammans med både länets kommuner, företagarnätverk och Energikontor Sydost fortsätta att arbeta för regional utveckling kopplat till vindkraft.

Genom att ordna företagsträffar, informationsmöten och utbildningar ska projektet göra det lokala näringslivet medvetet om de affärsmöjligheter som en utbyggnad av vindkraften ger. Sölvesborg kommer också att förbereda en ansökan om att få starta en yrkeshögskola för vindkraftstekniker och i samarbete med Blekinge Tekniska Högskola titta på behov av nya utbildningar och forskningsinsatser.

I dag finns planer på tre stora vindkraftsparker till havs utanför Blekinges kust. En av dessa är Blekinge Offshore med planer på upp emot 700 vindkraftverk. Enligt Sölvesborgs kommun handlar den planerade vindkraften om investeringar i mångmiljardklassen, och dessa har, om de blir av, potential att skapa flera hundra direkta arbetstillfällen, liksom många fler indirekta arbetstillfällen i regionen.

Projektet drivs av Sölvesborgs kommun.

Projektledare

Projektperiod

2014-05-19 till 2015-04-20