dcsimg

Fortsatt utveckling och spridning av dokumentationen ”Vindkraft och arbetsmiljön”

Strömsunds kommun har under flera år arbetat med att samla och diskutera erfarenheter och fakta om arbetsmiljö - och säkerhetsfrågor vid vindkraftsparker. Dessa erfarenheter har nu sammanställts i en faktapärm som kallas "Vindkraft och arbetsmiljö" och som finns tillgänglig på nätverkets hemsida (under lokalt/arbetsmiljö och säkerhet/).

I det här projektet kommer Strömsund att fortsätta att bevaka hälsa och säkerhetsområdet i Sverige och uppdatera och komplettera arbetsmiljö- och säkerhetspärmen vid behov. Exempelvis kommer materialet kompletteras med information om säkerhetsfrågor som är kopplade till havsbaserad vindkraft. De kommer också att ta fram en handledning för lärare som undervisar inom detta område. Projektet kommer att verka för att ha ett nära samarbete med Svensk Vindenergis HSE-råd (Health, Security and Environment)i dessa frågor.

Projektledare

Projektperiod

2014-09-01 till 2015-12-31