dcsimg

Arbetsmiljö- och säkerhet

Projektet har haft följande uppdrag:

  • ta fram rutiner i samråd med bransch, arbetstagare och berörda myndigheter
  • säkerställa godkänd kompetens för el-arbeten och/eller arbete på hög höjd
  • att rutinerna är godkända och används (även i YH och AF-utbildningarna)
  • att arbetet i Sverige på sikt överensstämmer med EU standard

Resultatet av projektet är att:

  • Rutiner för arbetsmiljöarbetet inom vindkraftområdet har diskuterats och några förslag/tips på rutiner för riskanalys och systematiskt arbetsmiljöarbete har sammanställts. Dessa rutiner kan användas och förfinas ytterligare av företagen. 
  • Förslag på säkerställd godkänd kompetens för elarbeten och/ eller arbete på hög höjd har tagits fram.
  • En miniminivå för utbildning för arbete på hög höjd inom vindkraftsområdet i Sverige har utarbetats. Förslaget har tagits fram i samråd med de olika tillverkarna, serviceföretagen och utbildarna. Förslaget överensstämmer med GWOs standard och därmed också med EU standard.
  • Projektet förslår även att alla arbetare som deltar i arbete där el förekommer skall ha elsäkerhetskompetens motsvarande ESA eller ELSA-utbildning.
  • YH-kursplanerna har presenterats för YH-utbildarna. Dock återstår arbetet i varje utbildnings ledningsgrupp att diskutera innehåll och omfattning och eventuellt godkänna kursplanen.

Projektledare

Projektperiod

2010-12-01 till 2012-05-02