dcsimg

Ny kartläggning av kapaciteten i lokala elnät

Med mer vindkraft i södra delen av landet skulle behoven av överföringskapacitet i nord-sydlig riktning i stamnätet kunna minskas. Även sett till elförbrukningen vore det rationellt att bygga mer vindkraft i södra Sverige eftersom en större andel förbrukare finns där. Men det är fortfarande oklart vad det finns för potential i de lokala elnäten i södra Sverige för att ansluta nya mindre vindkraftsparker.

I det här projektet ska Elkraftringen kartlägga potentialen för att etablera och ansluta mindre vindkraftsparker, det vill säga anläggningar med installerad effekt under 20 MW, till de lokala elnäten i södra Sverige. Projektet ska också undersöka hur denna potential kan ökas med hjälp av smart teknik, som till exempel energilager och laststyrning.

Projektet drivs av Elkraftringen, eller Power Circle, som är en intresseorganisation med syfte att stärka, stödja och främja svensk el och elkraftteknik.

Projektledare

Projektperiod

2013-08-01 till 2014-02-28