dcsimg

Seminarier och träffar för vindkraftshandläggare 2014-2015

Det här projektet har två syften, dels att Hallandsnoden ska ordna den sedvanliga handläggarträffen/träffarna för landets vindkrafthandläggare under 2015 och dels att göra det möjligt för noden att ordna fler träffar och seminarier för landet vindkrafthandläggare när behov uppstår.

Det finns alltjämt ett stort behov att nå ut med information och ny kunskap till vindkrafthandläggarna, men också ett behov av erfarenhetsutbyte handläggare emellan. Hallandsnoden, som har lång erfarenhet av att anordna träffar och seminarier för handläggarna och därtill ett stort nätverk, kommer att sköta det administrativa arbetet kring träffarna som att skicka ut inbjudan, ta fram program och utvärdera arrangemangen m.m.

Vilka ämnen som kommer att tas upp på dessa träffar och seminarier är inte bestämt ännu men redan nu finns det önskemål om att ordna seminarier kring ljud och rennäringsfrågor.

Projektledare

Projektperiod

2014-08-01 till 2015-07-31