dcsimg

Biekkasuodji, Samernas riksförbund

I det här projektet arbetar SSR (Svenska Samernas Riksförbund) med kompetensförsörjning hos både vindkraftsprojektörer och rennäringens intressen utifrån de nya kunskaper och erfarenheter som kommit fram genom SSR tidigare projekt inom nätverket. Syftet är att skapa en ömsesidig förståelse mellan vindkraftprojektörer och rennäringens intressen och därigenom positiva, hållbara samarbeten. SSR ska genom rådgivning arbeta för att skapa en dialog mellan projektörer och samebyar. Även en checklista för vad som bör vara med i kontrollprogram ska tas fram.

Rennäringen är en viktig fråga i synnerhet då merparten av dagens vindkraftsutbyggnad sker i Norrland som till stor del utgörs av marker som samebyarna använder för renbete.

Senast ändrad: 2016-09-14

Projektledare

Projektperiod

2016-05-01 till 2019-05-01