dcsimg

Lokal förankring (Lungsjön)

I området kring byn Lungsjön har 150 vindkraftverk etablerats de senaste åren och området är nu granne med ett av Skandinaviens största landbaserade vindkraftsområden. Området ganska unika lokalisering och värdefulla erfarenheter från realiseringen av större vindkraftsparker kan utnyttjas till att öka kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte samt till att ge beslutsfattare, projektörer och boende ökad kunskap om möjligheter för bygdeutveckling i samband med vindkrafsutbyggnad.

Det här projektet syftar till att skapa nätverk för erfarenhetsutbyte mellan områden där vindkraft är byggt, skall byggas eller är under tillståndsprövning och på så sätt öka förmågan att genomföra utvecklingsåtgärder. Genom att skapa det goda exemplet i Lungsjön, en liten by i närheten av ett stort vindkraftprojekt, kan andra inspireras och lära sig arbetsmetodik och få idéer för att uppnå lokal nytta och förankring. Vilka framgångsfaktorer som framgångsrika lokala företag använt sig av för att få kontrakt med vindkraftexploatören skall kartläggas och spridas till andra företag.

Senast ändrad: 2016-09-14

Projektledare

Projektperiod

2016-08-01 till 2018-12-31