dcsimg

Småskalig vindkraft

I maj 2012 bildades formellt sektionen för småskalig vind inom Svensk Vindkraftförening. Det har föregåtts av flera etapper i projektet om småskalig vindkraft, som bland annat resulterat i informationsmaterial och filmer riktade till konsumenter om småskalig vindkraft.

I den nu aktuella etappen ska arbetet med att bevara och utveckla den kompetens som byggts upp för att säkerställa att ägare ska kunna få den service och det underhåll som behövs för att hålla sinamaskiner i drift. Arbete med att utveckla nätverk, uppdatera marknadsöversikter och ge kostnadsfri rådgivning behöver bedrivas för att undvika att småskaliga vindkraftverk måste läggas ned på grund av exempelvis reservdelsbrist.

Tanken är att samla leverantörer av små vindkraftverk under sektionen för att ge dessa en plattform för diskussioner och gemensamma beslut. Samtidigt ska all information om småskalig vind samlas på en plats, vilket underlättar för både konsumenter och företag.

Syftet är att öka konsumenttryggheten och medverka till ökad kunskap hos de som är intresserade av att köpa vindkraftverk för privat bruk.

Projektet drivs av Svensk Vindkraftförening. Få mer information genom att läsa tidigare etappers framtagna rapporter här.

Senast ändrad: 2016-09-14

Projektledare

Projektperiod

2016-07-01 till 2017-07-01