dcsimg

Workshopkoncept för förankring av vindkraftsutbyggnad

Projektet ska ta fram ett workshopkoncept med tillhörande utbildningsmaterial kring delaktighet och lokal förankring, som tillsammans kan användas inför utbyggnadsprojekt.

Projektet bidrar med att belysa relevanta konkreta metoder och verktyg till de som håller i processen. Konceptet kommer att grunda sig på etablerad forskning inom området miljökommunikation, planering och förvaltning av naturresurser, samt praxis, bland annat från Länsstyrelser och Sveriges Kommuner och Landsting.

Projektledare

Projektperiod

2018-11-01 till 2019-12-31