dcsimg

Vindkraft - generator för hållbar utveckling

Detta projekt ska arbeta för att öka den regionala nyttan av de stora planerade vindkraftsinvesteringarna i Norrlands inland. Vindkraften kommer att kunna utgöra en generator för utvecklingsarbete i bygderna. Genom att tillkommande resurser medvetet, genom ett aktivt arbetssätt, i så hög grad som möjligt används för jobbskapande, industriutveckling och annan återbäring till bygderna som berörs av etableringarna, ökar möjligheterna att uppnå såväl ekonomisk, miljömässig som social hållbarhet.

Projektledare

Projektperiod

2017-07-01 till 2019-12-31