dcsimg

Vindbruk i Haveröområdet, Ånge kommun

Projektet syftar till att stärka förankringen och acceptansen för
vindkraftsutbyggnad i Haveröområdet och Ånge kommun. Arbetsformerna
för detta skall minska polariseringen och hitta dialogformer som leder till
ömsesidig respekt mellan företrädare för olika åsikter. Den valda
processmetoden skall leda till en utveckling som uppnår högsta möjliga lokala nytta.

Projektledare

Projektperiod

2017-07-01 till 2019-12-31