dcsimg

Power Väst

Power Väst är ett nätverk för vindkraft i Västra Götaland som har funnits sedan 2008 och jobbar mot två mål; mer vindkraft och ökad sysselsättning.

Målet är 5 TWh i Västra Götaland 2020. För att nå målen kommer Power Väst att fortsätta jobba med att stödja kommunerna och stärka näringslivsutvecklingen.

Arbetet sker med ett trippel helixperspektiv, en bred finansiering och ett nära samarbete med Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum, som Chalmers är värd för, och viktiga näringslivsaktörer i regionen, samt länsstyrelsen.

Projektledare

Projektperiod

2018-11-01 till 2019-12-31