dcsimg

Projekt

Här presenteras samtliga projekt inom Nätverket för Vindbruk. Varje år tillkommer många nya projekt inom Nätverket för vindbruk, och vissa aktiviteter löper över flera år.

Alla pågående projekt kan du även läsa om i broschyren "Nätverket för vindbruk - Rapporter och pågående projekt.

  

Projekt som har avslutats hittar du i menyn till vänster.

Aktiviteter som kan få stöd ska vara regionalt förankrade och ha nationell betydelse för vindkraftens utbyggnad, och de ska innebära att nya kunskaper och erfarenheter sprids.

Här intill kan du ta del av den senaste utlysningen.

 • Sprida erfarenheter från projektet om arbetsmiljö och säkerhet

  Strömsunds Kommun har genom Nätverket för Vindbruk arbetat med frågor om arbetsmiljö och säkerhet kopplat till vindkraft i flera projekt sedan år 2011. I det senaste projektet "Sprida erfarenheter från projektet Arbetsmiljö och säkerhet" har...
  Projektledare Karin Liinasaari
  Projektperiod 120820 - 131130
 • Global Wind Day 2013

  Varje år i juni anordnas Global Wind Day runt om i världen. Även i Sverige brukar ett antal vindkraftägare hålla sina vindkraftverk öppna för besökare och allmänhet. Svensk Vindkraftförening är nationell koordinator för Global Wind Day och huvudman...
  Projektledare Åsa Elmqvist
  Projektperiod 121001 - 131231
 • Förstudie om säkerhetsbedömningar i samband med främjande av vindbruk

  ​Den kraftiga utbyggnaden av vindkraft i landet gör det viktigt att uppmärksamma säkerhetsfrågorna kring vindkraftsparker. I dag saknas i många stycken en dialog om säkerhetsbedömningar mellan olika aktörer, trots att det efterlyses av såväl...
  Projektledare Erik Löfgren
  Projektperiod 120828 - 130313
 • Campus Vindkraft Strömsund

  I detta projekt har Strömsunds kommun genomfört en förstudie om förutsättningarna för att etablera en högskoleutbildning på vindkraftsområdet i kommunen. Tanken är att en ökad tillgång på högre utbildning regionalt ökar förutsättningarna för...
  Projektledare Karin Liinasaari
  Projektperiod 120904 - 140901
 • Nationella Vindkraftkonferensen 2013

  Nätverket för vindbruk fortsätter även i år med sitt engagemang i Nationella Vindkraftskonferensen. Årets konferens blir den tionde i rad, och det är tredje året Nätverket för vindbruk deltar i arrangemanget. Under åren har Nationella...
  Projektledare Åsa Westrin
  Projektperiod 121030 - 130830
 • YH-forum

  Under året kommer Högskolan på Gotland, som är nationell nod med ansvar för utbildningsfrågor, att bjuda in landets alla yrkeshögskolor med inriktning på vindkraft till träff. YH-forum ska fungera som en arena för utbildare, där yrkeslärare från...
  Projektledare Liselotte Aldén
  Projektperiod 120830 - 131230
 • Utveckling av utbildning inom vindkraftteknik

  I samverkan med övriga noder och andra aktörer arbetar vi för att utveckla gymnasiekurser, KY- och Yrkeshögskoleutbildningar med inriktning mot vindkraftteknik för drift- och underhållsservice. En förstudie om yrkesutbildning inom vindkraftteknik...
  Projektledare Liselotte Aldén
  Projektperiod 090101 - 090601
 • Enklav – Energi och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft

  Kommunernas energi- och klimatrådgivare är en viktig kontaktyta för vindkraftsfrågor både vad gäller allmänhet, den egna kommunen och branschföreträdare. De får många frågor och tar ofta emot synpunkter om vindkraft, både vid seminarier,...
  Projektledare Anna Tibbelin
  Projektperiod 140501 - 150301
 • Projekt ökar kunskapen om nya nättekniker

  Smart teknik kan vara ett sätt att öka möjligheten att ansluta mer förnybar elproduktion till elnäten. Men kunskapen om smart elnätsteknik är fortfarande låg bland många lokala nätägare, visar tidigare studie. Det ska det här projektet försöka råda...
  Projektledare Malin Hansson
  Projektperiod 140818 - 151104
 • Vindkraft i skolan

  Barn och ungdomar är sällan aktiva i planeringsprocessen som föregår ny vindkraft. I det här projektet ska Högskolan Dalarna utreda möjligheterna för externa krafter att bistå svensk skola med kunskaper kring förnybar energi. Projektidén...
  Projektledare Mattias Gradén
  Projektperiod 140901 - 150201
 • Global Wind Day 2014

  Vindkraftens dag, eller Global Wind Day, är ett årligt återkommande arrangemang där allmänheten bjuds in att besöka vindkraftverk och lära sig mer om hur vindkraft fungerar. Även i år inträffar Global Wind Day den 15 juni. Värd för aktiviteten i...
  Projektledare Ulla Hedman Andrén
  Projektperiod 140613 - 141031
 • Winterwind 2015

  Svensk Vindkraftförening anordnar. Den kommer hållas den 2-4 februari i Piteå. Konferensen inkluderar även ett studiebesök. Winterwind har med åren blivit den främsta internationella konferensen om vindkraft i kallt klimat.Konferensen ger Sverige...
  Projektledare Ulla Hedman Andrén
  Projektperiod 140818 - 150630
 • Historien om den svenska vindkraften

  Projektet ska resultera i att en bok "Historien om den svenska vindkraften" tas fram och kan ges ut i tryckt form samt som e-bok. En beskrivning av det historiska förloppet och utvecklingen av vindkraften i Sverige bidrar till en förståelse för...
  Projektledare Ulla Hedman Andrén
  Projektperiod 141110 - 151001
 • ENKLAV nationellt

  Ett regionalt projekt i Skåne, ENKLAV, som genomfördes 2014-2015 skall nu utföras på nationell nivå. Projektet genomförs för att öka kunskap om vindkraft hos kommunala energi- och klimatrådgivare, allmänhet, näringsliv och branschfolk. Målet är att...
  Projektledare Anders Edvardsson
  Projektperiod 150504 - 160331
 • Nätbaserad vindkraftskurs II

  Utbildningssidan www.vindkraftskurs.se lanserades i oktober 2014. Den riktar sig främst till handläggare på kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter. I det här projektet skall kursen uppdateras för att hållas aktuell med det senaste inom...
  Projektledare Marita Engberg Ekman
  Projektperiod 150701 - 160630
 • Forskningskommunikation och utbildning

  I det här projektet kommer noden med ansvar för utbildning och kompetensfrågor inom Nätverket för vindbruk att fortsätta utvecklingen av den nätbaserade vindkraftsutbildningen "Vindkraftskurs.se". Inom projektet kommer noden också arbeta med att...
  Projektledare Liselotte Aldén
  Projektperiod 160701 - 170630
 • World Wind Energy Conference 2017, WWEC 2017

  Svensk Vindkraftföreningen står värd för World Wind Energy Conference WWEC 2017, en årlig konferens arrangerad av World Wind Energy Association (WWEA). WWEA är en ideell förening med mer än 600 medlemmar i cirka 100 länder. Svensk Vindkraftförening...
  Projektledare Ulla Hedman Andren
  Projektperiod 160601 - 171001
 • Winterwind International Wind Energy Conference

  Konferensen Winterwind, som behandlar vindkraft i kallt klimat, arrangeras av Svif, Svenskt vindkraftförening. Winterwind har med åren blivit den främsta internationella konferensen om vindkraft i kallt klimat. Konferensen ger Sverige en unik...
  Projektledare Ulla Hedman Andren
  Projektperiod 160815 - 170530
 • Biekkasuodji, Samernas riksförbund

  I det här projektet arbetar SSR (Svenska Samernas Riksförbund) med kompetensförsörjning hos både vindkraftsprojektörer och rennäringens intressen utifrån de nya kunskaper och erfarenheter som kommit fram genom SSR tidigare projekt inom nätverket....
  Projektledare Jenny Wik-Karlsson
  Projektperiod 160501 - 190501
 • Kompletterande samverkansprojekt med Vindkraftcentrum.se

  Tidigare studier genomförda inom Nätverket för vindbruk visar att utbildningen av vindkraftstekniker idag inte täcker det behov som finns i branschen, vilket beror på att antalet utbildningsplatser för vindkraftstekniker inom Yrkeshögskolan har...
  Projektledare Marcus Carlström
  Projektperiod 160801 - 170331
 • KAN 2.0 ökar kunskapen om nya nättekniker

  Utbyggnaden av förnybar el driver också utvecklingen av smarta nät. Tidigare utredningar har visat att det finns ett informationsbehov hos nätsägare om smarta nättekniker. Projektets syfte är att skapa ett forum för nätägare och vindkraftsaktörer...
  Projektledare Anna Wolf
  Projektperiod 160321 - 171230
 • Marknadsföring för vindkrafttekniker - ett samverkansprojekt

  Det finns ett stort behov av fler vindkrafttekniker i Sverige. 2018 utexaminerades 11 st vindkrafttekniker i landet och behovet för den kommande femårsperioden är ca 130-150 nya tekniker per år. Som ett led i det långsiktiga arbetet att öka både...
  Projektledare Annie Nyström
  Projektperiod 190401 - 200331
 • Nätbaserad utbildning om vindkraft

  Utvecklingen inom vindkraftsbranschen är snabb, och antalet vindkraftsärenden hos landets kommuner och länsstyrelser har ökat kraftigt under senare år. En ny webbaserad utbildning riktad mot handläggare på kommun och länsstyrelse ska göra det...
  Projektledare Marita Engberg Ekman
  Projektperiod 121101 - 140930
 • Utveckling av kunskapsdatabas för utbildning och forskning

  För att tillgodose ett stort behov av saklig, kvalificerad och lättillgänglig information om vindkraft har Högskolan på Gotland sedan 2003 utvecklat en omfattande kunskapsdatabas om vindkraft. Den är en tvärvetenskaplig kunskapskälla, en viktig...
  Projektledare Liselotte Aldén
  Projektperiod 090101 - 100101
 • Anordnade av seminarier om vindkraftsfrågor

  Högskolan på Gotland utarbetar och genomför seminarier och andra kortkurser för att höja kompetensen hos olika målgrupper som handläggare, beslutsfattare, planerare, projektörer, vindkraftsägare, nätoperatörer, eltekniker, nätbolag, kommuner etc.
  Projektledare Liselotte Aldén
  Projektperiod 090101 - 110601
 • Nationella vindkraftskonferensen 2012

  Den 22-23 maj 2012 genomfördes Nationella vindkraftkonferensen i Kalmar för nionde året i rad. Totalt deltog 360 personer från både företag, myndigheter, kommuner, organisationer och utbildningsföreträdare på konferensen. Temat för konferensen var...
  Projektledare Åsa Westrin, regionförbundet i Kalmar
  Projektperiod 120101 - 120830
 • Utveckling av högskolekurser

  Målet för detta projekt var att utveckla ett 1-årigt magisterprogram (60 hp) inom vindkraft som bygger på och kräver en akademisk grundexamen. I programmet kommer ingå ett flertal tvärveten-skapliga kurser om energi, miljö och vindkraft, teknik,...
  Projektledare Liselotte Aldén
  Projektperiod 100101 - 100601
 • Vintervind i Umeå 2011

  Konferensen Vintervind, som behandlar vindkraft i kallt klimat, har tilldelats stöd från Nätverket för vindbruk. Konferensen arrangeras av Svif, Svenskt vindkraftförening.
  Projektledare Ylva Holgersson
  Projektperiod 100801 - 110330
 • Seminarier, fortbildning och forskningskommunikation

  Inom Nätverket för vindbruk har Högskolan på Gotland planerat och genomfört projektet "Seminarier, fortbildning och forskningskommunikation" under 2012. Vid två tillfällen har utbildningsdagar, som var och en omfattat två dagar, anordnats för...
  Projektledare Liselotte Aldén
  Projektperiod 110926 - 121220
 • Nationella vindkraftkonferensen

  Regionförbundet i Kalmar län tilldelades bidrag för Nationella vindkraftkonferensen 2009. Syftet med bidraget var att ge vindkrafthandläggare vid länsstyrelser och kommuner reducerad deltagaravgift till konferensen. Den Nationella...
  Projektledare Carolina Gunnarsson
  Projektperiod 090101 - 090830
 • Kompetensutveckling för elinstallatörer

  Den 26-27 oktober 2010 i Nyköping hålls den första kursen för elinstallatörer om förnybar elproduktion. Kursen ger kunskap om hur en installation bör utformas och vilka säkerhetsrisker som ska beaktas. Projektets huvudman är Elektriska...
  Projektledare Anders Axelsson
  Projektperiod 100101 - 101201
 • Vindkraftkonferensen 2011

  10-11 maj 2011 arrangerades Nationella Vindkraftkonferensen i Kalmar för 8:e året i rad, som ett samarrangemang mellan Regionförbundet och Nätverket för vindbruk. Ett av syftena med konferensen är att föra samman näringsliv och offentlig sektor och...
  Projektledare Åsa Westrin
  Projektperiod 101101 - 110831
 • Havsbaserad vindkrafts möjligheter i Blekinge

  Utanför Blekinges kust finns stora planer på havsbaserad vindkraft, och det skapar också möjligheter till nya jobb i regionen. För att kunna ta tillvara den potential till regional utveckling som en stor vindkraftssatsning i regionen skulle föra med...
  Projektledare Clemens Malmberg, Sölvesborgs kommun
  Projektperiod 130801 - 140430
 • Nationella Vindkraftskonferensen 2010

  Syftet med den Nationella Vindkraftskonferensen som hålls i Kalmar den 27-28 april, är att föra ut kunskap om vindkraft till grupper som kan bidra till en utbyggnad av vindkraften och vindkraftindustrin. Förutom att sprida information är den...
  Projektledare Åsa Westrin
  Projektperiod 100101 - 100831
 • Vindkraft på rätt plats

  Genom att utbilda sina medlemmar om vindkraft vill Naturskyddsföreningen bidra till att bästa möjliga lokaliseringar väljs vid den pågående utbyggnaden av vindkraften i landet, så att konflikterna med naturvårds- och miljöintressen kan...
  Projektledare Isak Isaksson
  Projektperiod 130624 - 140415
 • Forum för utbildning och forskningskommunikation

  I detta projekt kommer noden för utbildnings- och kompetensfrågor vid Campus Gotland att bygga vidare på samarbetet mellan universitetet och landets yrkeshögskolor inom YH-forum. Forumet har varit ett sätt för berörda parter att träffas och...
  Projektledare Marita Engberg Ekman
  Projektperiod 131001 - 141231

Skribent: Energimyndigheten
Senast ändrad: 2013-01-14