dcsimg

Om noden

Västra Götalandsregionen har som en nod i Nätverket för vindbruk som huvuduppgift att verka för en utbyggnad av vindkraft i Sverige med fokus på näringslivs- och affärsutveckling.

Ett viktigt uppdrag för den nya noden blir att samordna och koordinera de olika näringslivsprojekt som i dag bedrivs inom ramen för Nätverket för vindbruk. Noden kommer också att göra insatser för att utveckla kunskap och metoder inom näringslivs- och affärsutvecklingsområdet kopplat till vindkraftsutbyggnaden.

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen har genom projektet Power Väst bedrivit verksamhet regionalt på vindkraftsområdet med inriktning på industri- och näringslivsfrågor sedan 2008. I projektet samverkar Västra Götalandsregionen med en rad industrier och andra företag kopplade till vindkraftssektorn i sin region. Dessutom finns ett nära samarbete etablerat mellan projektet och Svenskt vindkrafttekniskt centrum på Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Nodens uppdrag

Noden ska understödja regionala initiativ av nationell betydelse. Detta görs bland annat genom att utveckla och sprida kunskap inom ansvarsområdet näringslivs- och affärsutveckling; att inventera behovet av information och kunskap; att initiera nya aktiviteter och vidareutveckla nätverket i samverkan med Energimyndigheten, övriga noder och aktörer.

Kontakta noden