dcsimg
  • radio button
    Nätverket för vindbruk

    Nätverket för vindbruk

    Vi sprider kunskap om vindkraft och verkar för lokal förankring och nytta där vindkraften byggs ut. Läs mer här
  • radio button

Nyheter

Kalender

Fler och bättre affärer i vindkraftbranschen

Den 27 augusti arrangerar Vindkraftcentrum i Barentsregionen en näringslivsträff mellan...

Hur blåser vindarna?

Supervalåret går mot sitt slut, kom och lyssna på politikernas visioner om framtidens elsystem och...