dcsimg
  • radio button
    Nätverket för vindbruk

    Nätverket för vindbruk

    Vi sprider kunskap om vindkraft och verkar för lokal förankring och nytta där vindkraften byggs ut. Läs mer här
  • radio button

Nyheter

Kalender

Fler och bättre affärer i vindkraftbranschen

Den 27 augusti arrangerar Vindkraftcentrum i Barentsregionen en näringslivsträff mellan...

KICK OFF, STandUP for Wind

STandUP for Wind är ett forskningscentrum som är profilerat mot planering och etablering av...