dcsimg
  • radio button
    Nätverket för vindbruk

    Nätverket för vindbruk

    Vi sprider kunskap om vindkraft och verkar för lokal förankring och nytta där vindkraften byggs ut. Läs mer här

Nyheter

Kalender

Användning av det kommunala ”vetot” inom vindkraft

Vindkraftsprojektörer, Länsstyrelsen, kommunala handläggare och kommunala- och regionala politiker...

Handläggarträff

Dags för den årliga handläggarträffen för länsstyrelsernas vindkrafthandläggare, 2 dagar med...