dcsimg
  • radio button
    Nätverket för vindbruk

    Nätverket för vindbruk

    Vi sprider kunskap om vindkraft och verkar för lokal förankring och nytta där vindkraften byggs ut. Läs mer här
  • radio button

Nyheter

Kalender

Kraftsamling vindkraft: Södermanland - Östergötland

Utbyggnaden av vindkraft kan bidra till att uppfylla flera miljökvalitetsmål, men hänsyn måste tas...

Repowering i vindkraften

Om inte repowering kommer igång för den landbaserade vindkraften så riskerar vi i Skåne ha mindre...